Cennik ustalony na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 7590/VII/18 z dnia 10 stycznia 2018 roku. Zmieniony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1226/VIII/19 z dnia 30 maja 2019 roku. Punkt 16. cennika został zmieniony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 8727/VII/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku.

 

Pływalnia "Wodny Raj" (obiekt całoroczny)
ul. Wiernej Rzeki 2

Bilet od poniedziałku do piątku do godz. 16:00    
 normalny 60 min. 13 zł
 ulgowy 60 min. 11 zł
     
Bilet od poniedziałku do piątku po godz. 16:00    
normalny 60 min. 16 zł
ulgowy 60 min 12 zł 
     
Bilet w soboty, niedziele i święta    
normalny 60 min. 17 zł
ulgowy 60 min. 13 zł
     
Bilet grupowy
rozliczenie po przekroczeniu jednej godziny minutowo w cenie biletu grupowego.
 osoba/60 min. 8 zł
     
Karta Stałego Klienta 90 90 dni 155 zł
Karta Stałego Klienta 120 120 dni 250 zł

Karta stałego klienta dla przedszkoli, szkół, ośrodków młodzieżowych
(dzieci i młodzież ucząca się do lat 20).

30 dni 300 zł

Karta stałego klienta dla stowarzyszen, klubów sportowych oraz innych podmiotów
z wyjątkiem amatorskich grup zorganizowanych i osób fizycznych.

60 dni 400 zł
Gimnastyka w wodzie prowadzona przez instruktora MOSiR. 60 min. 8 zł
Odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie paska transpondera.   40 zł
Odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie numerka do szatni.   25 zł
Depozyt na czas pobytu.   2 zł
Korzystanie z saun – fińskiej i na podczerwień (za każdą rozpoczetą minutę).   0,30 zł
Odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie transpondera.   40 zł
     
W czasie ferii zimowych, od poniedziałku do piątku do godz. 16:00,
bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży uczącej się do lat 20, za okazaniem legitymacji szkolnej.
- 50%

 

Pływalnia "Wodny Raj" (obiekt sezonowy) | ul. Wiernej Rzeki 2
Pływalnia przy ul. Głowackiego (obiekt sezonowy) | ul. Głowackiego 10/12

Bilet od poniedziałku do piątku    

normalny jednorazowy

  17 zł

ulgowy jednorazowy

  13 zł

grupowy

 od osoby 11 zł
     
Bilet w soboty, niedziele i święta    

normalny jednorazowy

  18 zł

ulgowy jednorazowy 

  14 zł

grupowy

 od osoby 12 zł 
     

Udostępnienie szafki ubraniowej na czas pobytu.

  6 zł
     

Odszkodowanie za zgubienie kluczyka do szafki ubraniowej.

  10 zł
     
Bilet ulgowy jednorazowego wstępu dla dzieci i młodzieży obowiązujący w okresie wakacji letnich od poniedziałku do piątku    

do 15 roku życia

  6 zł

od lat 16 do 20

  12 zł

 

Pływalnia przy ul. Sobolowej (obiekt sezonowy) | ul. Sobolowa 1

Bilet od poniedziałku do piątku (jednorazowy 4 godzinny)    

normalny

  20 zł
dopłata za minutę do biletu normalnego po przekroczeniu czasu podstawowego   0,30 zł

ulgowy

  13 zł
dopłata za minutę do biletu ulgowego po przekroczeniu czasu podstawowego   0,20 zł

grupowy

 od osoby 12 zł
dopłata za minutę biletu grupowego po przekroczeniu czasu podstawowego  od osoby 0,20 zł
     
Bilet w soboty, niedziele i święta (jednorazowy 4 godzinny)    

normalny

  23 zł
dopłata za minutę do biletu normalnego po przekroczeniu czasu podstawowego   0,35 zł

ulgowy

  16,50 zł
dopłata za minutę do biletu ulgowego po przekroczeniu czasu podstawowego   0,25 zł

grupowy

 od osoby 12 zł 
dopłata za minutę do biletu grupowego po przekroczeniu czasu podstawowego  od osoby 0,20 zł
     
Bilet ulgowy jednorazowego wstępu dla dzieci i młodzieży obowiązujący w okresie wakacji letnich (4 godzinny) od poniedziałku do piątku    

do lat 15

  7 zł

od lat 16 do 20

  13 zł
dopłata za minutę do biletu dla dzieci i młodzieży obowiązującego w okresie wakacji letnich po przekroczeniu czasu podstawowego   0,10 zł
     

odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie paska transpondera

  40 zł

udostępnienie szafki

  2 zł

 

Lodowisko "Bombonierka" |ul. Stefanowskiego 28
Lodowisko "Retkinia"
|ul. ks. Popiełuszki 13 b

Bilet normalny

60 min. 12 zł 

Bilet ulgowy

60 min. 9 zł

Bilet grupowy

osoba/60 min.  7 zł 

Karnet normalny (10 wstepów w sezonie)

 10 wstępów 100 zł

Karnet ulgowy (10 wstępów w sezonie)

 10 wstepów 70 zł

W czasie ferii zimowych, od poniedziałku do piątku, bilet ulgowy oraz wypożyczenie pary łyżew
(dotyczy dzieci i młodzieży uczącej się do lat 20)

- 50%

Wypożyczenie pary łyżew.

60 min. 5 zł

Wypożyczenie pary łyżew dla grup zorganizowanych.

osoba/60 min. 3 zł

Ostrzenie pary łyżew.

  11 zł

Wypożyczenie urządzenia do nauki jazdy na łyżwach.

60 min. 5 zł

Szatnia/szafka ubraniowa.

60 min. 3 zł

Odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie numerka do szatni okryć zewnętrznych na Lodowisku „Bombonierka”.

  25 zł

Odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki na Lodowisku „Retkinia”.

  40 zł

 

Obiekt Sportowy "Małachowskiego"
ul. Małachowskiego 5/7/9

Boisko do sportów plażowych - osoby indywidualne (wynajem rekreacyjny)

Za każde rozpoczete 60 min. 10 zł 

Stół do tenisa stołowego w holu hali

60 min. 5 zł
Zniżka dla posiadaczy Miejskiej Karty Seniora   - 50%

Stół do tenisa stołowego w sali kondycyjnej

60 min. 10 zł
Zniżka dla posiadaczy Miejskiej Karty Seniora   - 50%

 

Hala Sportowa Wielofunkcyjna
ul. ks. Skorupki 21

Stół do tenisa stołowego

60 min. 6 zł
Zniżka dla posiadaczy Miejskiej Karty Seniora   - 50%

 

Obiekt Rekreacyjny "Stawy Jana"
ul. Rzgowska 247

Boisko do sportów plażowych - osoby indywidualne (wynajem rekreacyjny)

Za każde rozpoczete 60 min. 5 zł 

 

Wypożyczenie sprzętu
sportowo-rekreacyjnego

Rower wodny czteroosobowy

Za każde rozpoczete 60 min. 16 zł 

Rower wodny dwuosobowy

Za każde rozpoczete 60 min. 13 zł

Łódź

Za każde rozpoczete 60 min. 11 zł

Kajak

Za każde rozpoczete 60 min. 11 zł

Kanoe

Za każde rozpoczete 60 min. 13 zł

 

Sztuczne lodowiska przenośne

Bilet normalny

60 min. 7 zł 

Bilet ulgowy

60 min. 5 zł

Bilet grupowy

osoba/60 min. 3 zł

Wypożyczenie pary łyżew.

60 min. 5 zł

Wypożyczenie pary łyżew dla grup zorganizowanych.

osoba/60 min. 3 zł

Ostrzenie pary łyżew.

  11 zł
W czasie ferii zimowych, od poniedziałku do piątku, bilet ulgowy oraz wypożyczenie pary łyżew
(dotyczy dzieci i młodzieży uczącej się do lat 20)
- 50%

 

Rolkowisko |ul. ks. Popiełuszki 13 b
Funkcjonuje po zakończeniu sezonu na lodowisku "Retkinia"

Bilet normalny jednorazowy

  4 zł 

Bilet ulgowy jednorazowy

  3 zł

Bilet grupowy

osoba  2 zł 

 

Bezpłatny wstęp przysługuje wszystkim dzieciom do ukończenia 18 roku życia z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej.

 

 • Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej oraz studentom do lat 26, osobom niepełnosprawnym, emerytom i rencistom, posiadaczom Miejskiej Karty Seniora oraz Łódzkiej Karty Bez Barier.
 • Do nabycia biletu ulgowego i karnetu ulgowego uprawniają:
  • ważna legitymacja szkolna, 
  • ważna legitymacja studencka,
  • ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej,
  • ważna legitymacja emeryta/rencisty,
  • Miejska Karta Seniora,
  • Łódzka Karta Bez Barier.
 • Do korzystania z grupowych biletów i wypożyczeń łyżew uprawnione są tylko grupy zorganizowane, liczące minimum 10 osób:
  • w ramach zajęć dla dzieci, młodzieży uczącej się oray studentów do lat 26,
  • w ramach klubów sportowych,
  • w ramach realizacji zadań własnych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi.
 • Opłaty określone w tabeli uwzględniają podatek VAT.
 • Opłata za bilet ulgowy dla uczniów oddziałów sportowych o profilu pływackim utworzonych w szkołach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź, w czasie trwania roku szkolnego (z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii zimowych, których termin dla szkół położonych na obszarze województwa łódzkiego określa Ministerstwo Edukacji Narodowej) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-10:00 zostaje obnizona o 50%.
 • Dzieci do lat 3 zwolnione są z opłat za korzystanie z obiektów za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

 

Łódzka Karta Dużej Rodziny

Ceny biletów dla posiadaczy Łódzkiej Karty Dużej rodziny:

Lodowisko "Bombonierka" | ul. Stefanowskiego 28
Lodowisko "Retkinia" | ul. ks. Popiełuszki 13 b

Bilet normalny - 50%
Bilet ulgowy  - 50%
Wypożyczenie pary łyżew  - 50%

 

Pływalnia „Wodny Raj” (obiekt całoroczny)
ul. Wiernej Rzeki 2

Bilet od poniedziałku do piątku do godz. 16:00  
 normalny  -50%
 ulgowy  -50%
    
Bilet od poniedziałku do piątku po godz. 16:00   
normalny  -50%
ulgowy  -50%
    
Bilet w soboty, niedziele i święta   
normalny  -50%
ulgowy  -50%

  

Pływalnia "Wodny Raj" (obiekt sezonowy) |ul. Wiernej Rzeki 2
Pływalnia przy ul. Głowackiego (obiekt sezonowy) |ul. Głowackiego 10/12
Pływalnia przy ul. Sobolowej (obiekt sezonowy) | ul. Sobolowa 1

Bilet od poniedziałku do piątku   
normalny   -50%
ulgowy   -50%
    
Bilet w soboty, niedziele i święta   
normalny   -50%
ulgowy   -50%

 

Sztuczne lodowiska przenośne

Bilet normalny  -50%
Bilet ulgowy  -50%
Wypożyczenie pary łyżew  -50%

 

Młodzi w Łodzi

Ceny biletów dla posiadaczy Karty Rabatowej "Młodzi w Łodzi":

Lodowisko "Bombonierka" | ul. Stefanowskiego 28
Lodowisko "Retkinia" | ul. ks. Popiełuszki 13 b

 • Bilet normalny: - 50%
 • Wypożyczenie pary łyżew: - 50%

Sztuczne lodowiska przenośne

 • Bilet normalny: - 50%
 • Wypożyczenie pary łyżew: - 50%

Warunkiem uzyskania zniżki jest okazanie Karty Rabatowej „Młodzi w Łodzi” przez jej posiadacza wraz z ważną legitymacją studencką.

 

 

Wszystkie powyższe ceny są zgodne z Zarządzeniem Nr 7590/VII/18 z dnia 10 stycznia 2018 r.

Partnerzy

lodz_kreuje_logo_small_transparent
lkdr
Fundacja Niechciane i zapomniane
REGIMIS
Cisek - Studio Tańca
zielonalodz
motodrom
Previous Next Play Pause