main

Ruch Pojazdów

Zasady ogólne.

 • Kierować rowerem przed ukończeniem 18 roku życia może osoba, która posiada kartę rowerową lub motorowerową. Osoba pełnoletnia nie musi posiadać ww. dokumentów.
 • Uczestnicząc w ruchu drogowym zarówno na rowerze jak i innym pojeździe bezwzględnie przestrzegaj przepisów ruchu drogowego!
 • Nie wolno przejeżdżać rowerem przez przejścia dla pieszych. Nagły wjazd następuje w miejscu gdzie kierowcy nie spodziewają się waszej obecności.
 • Najczęstszymi błędami popełnianymi przez rowerzystów są:
  • zachowanie niewłaściwej pozycji na jezdni,
  • nie przestrzeganie znaków i sygnałów drogowych,
  • niesygnalizowanie zamiaru wykonania skrętu.
 • Jadąc na rowerze należy dostosować prędkość, tak aby mieć możliwość odpowiedniej reakcji i nie dopuścić do niebezpieczeństwa.
 • Poruszając się po drogach należy stosować się do określonego porządku znaków, sygnałów i poleceń. O pierwszeństwie przejazdu przez skrzyżowanie decyduje:
  • Kierujący ruchem,
  • Sygnalizacja świetlna,
  • Znaki drogowe,
  • Ogólne zasady ruchu drogowego (zasada prawej strony)
 • Kierując rowerem korzystaj z drogi dla rowerów, pasa ruchu dla rowerów – to najbardziej bezpieczne miejsca dla kierującego rowerem i nie utrudnisz ruchu innym użytkownikom.
 • Gdy ich brak korzystaj z pobocza drogi.
 • Możesz wyjątkowo jechać po chodniku, ustępując pierwszeństwa pieszym jeśli:
  • opiekujesz się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem,
  • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2m. i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
  • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła)
 • Jeżeli nie ma drogi dla rowerów, pasa ruchu dla rowerów, a pobocze nie nadaje się do jazdy możesz korzystać z jezdni trzymając się jej prawej strony – jest to najmniej bezpieczna jazda dla rowerzysty. Taka jazda możliwa jest z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, po których mogą jeździć wyłącznie samochody.
 • Zwiększ swoje bezpieczeństwo, bądź widoczny dla innych użytkowników dróg, używaj kamizelki odblaskowej w każdych warunkach. Warto także używać kasku ochronnego.
 • Dbaj o sprawne działanie świateł w Twoim rowerze.
 • W czasie jazdy po drogach należy zachować szczególną ostrożność szczególnie, gdy:
  • włączacie się do ruchu,
  • zmieniacie pas ruchu lub kierunek jazdy,
  • przejeżdżacie przez skrzyżowanie,
  • przejeżdżacie przez przejście dla pieszych lub zbliżacie się do niego,
  • wykonujecie na drodze manewry omijania lub inne,
  • przejeżdżacie przez przejście dla pieszych na drodze dla rowerów,
  • przejeżdżacie w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej,
  • przejeżdżacie obok szkoły lub grupy dzieci.

Włączanie się do ruchu

Następuje gdy rozpoczynacie jazdę po postoju lub zatrzymaniu, które nie wyniknęło z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wyjeżdżaniu z:

 • z drogi wewnętrznej, strefy ruchu lub strefy zamieszkania,
 • z parkingu, placu lub drogi dojazdowej,
 • z posesji,
 • z drogi gruntowej lub pola,
 • z pobocza lub chodnika,
 • z drogi dla rowerów z wyłączeniem wjazdu na przejazd dla rowerzystów

Zmiana kierunku jazdy.

Należy wykonać sygnalizowanie zamiaru skręcania przez podniesienie ręki tak by było to przewidywalne dla innych użytkowników drogi. Przed wykonaniem skręcania powinno się zająć odpowiednią pozycję na jezdni:

 • skręcając w prawo – zbliż się do prawej krawędzi jezdni,
 • skręcając w lewo na drodze jednokierunkowej – zbliż się do lewej krawędzi jezdni,
 • skręcając w prawo na drodze dwukierunkowej – zbliż się do wyznaczonego lub umownego środka jezdni

Zmiana pasa ruchu.

Zmieniając pas ruchu należy:

 • sprawdzić czy sąsiedni pas ruchu jest wolny i czy Ci wolno na niego wjechać,
 • zasygnalizuj zmianę pasa ruchu wyciągając lewą lub prawą rękę,
 • ustąp pierwszeństwa pojazdom jadącym tym pasem,
 • wjedź na wybrany pas ruchu

Zawracanie.

Manewr polegający na zmianie kierunku jazdy na przeciwny. Nie wolno zawracać w:

 • drogach jednokierunkowych,
 • tunelach,
 • mostach i wiaduktach,
 • warunkach, które zagrożą bezpieczeństwu ruchu drogowego

Wymijanie.

Jest to przejeżdżanie lub przechodzenie obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.

Omijanie.

Jest to przejeżdżanie lub przechodzenie obok nieporuszającego się pojazdu lub przeszkody. Wymaga to zmiany toru jazdy lub pasa ruchu i należy przepuścić pojazdy jadące z przeciwka.
Omijać nie wolno:

 • pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych,
 • pojazdu przed przejściem kolejowym czekającego na dalszą jazdę

Wyprzedzanie.

Jest to przejeżdżanie obok innego pojazdu lub pieszego poruszającego się w tym samym kierunku. Należy zasygnalizować wykonywany manewr i zachować bezpieczny odstęp od wyprzedzanego uczestnika ruchu. Co najmniej 1m gdy jest to kolumna pieszych.
Nie wolno wyprzedzać:

 • na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
 • na przejazdach dla rowerów,
 • na przejazdach kolejowych, bezpośrednio przed i za nimi,
 • pojazdu uprzywilejowanego na terenie zabudowanym,
 • gdy znaki drogowe tego zabraniają

O miasteczku

Zadanie współfinansowane ze środków publicznych – budżetu Miasta Łodzi, realizowane przez Klub Sportowy „Społem" we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łodzi.