main

Znaki Drogowe

Znaki drogowe dzielą się na:

Znaki drogowe pionowe – są umieszczone w postaci pionowej tarczy (trójkątnej, okrągłej lub prostokątnej) przy drodze albo nad drogą. To najliczniejsza grupa znaków.

Znaki drogowe poziome – namalowane są bezpośrednio na jezdni, zazwyczaj białą lub żółtą farbą odporną na ścieranie przez koła pojazdów. Znaki barwy żółtej są ważniejsze od znaków białych.

Znaki drogowe pionowe możemy podzielić na :

 • znaki ostrzegawcze,
 • znaki zakazu,
 • znaki nakazu,
 • znaki informacyjne,
 • znaki kierunku i miejscowości zwane drogowskazami,
 • znaki uzupełniające,
 • tabliczki do znaków drogowych.

Sygnały świetlne:

 • Zielony – zezwolenie na wjazd za sygnalizator.
  Nie można wjechać za sygnalizator gdy:
  • ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym i rowerzystom,
  • opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.
 • Żółty – zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia się tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania.
  Sygnał ten oznacza także, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,
 • Czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator,
 • Czerwony i żółty nadawany jednocześnie – zakaz wjazdu za sygnalizator.
  Sygnały te oznaczają również że za chwilę zapali się sygnał zielony.

O miasteczku

Zadanie współfinansowane ze środków publicznych – budżetu Miasta Łodzi, realizowane przez Klub Sportowy „Społem" we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łodzi.