Cennik

Cennik

Cennik ustalony na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 116/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku.

 

Pływalnia "Wodny Raj" (obiekt całoroczny)
ul. Wiernej Rzeki 2

Bilet od poniedziałku do piątku do godz. 16:00    
 normalny 60 min. 16 zł
 ulgowy 60 min. 14 zł
     
Bilet od poniedziałku do piątku po godz. 16:00    
normalny 60 min. 20 zł
ulgowy 60 min 15 zł 
     
Bilet w soboty, niedziele i święta    
normalny 60 min. 22 zł
ulgowy 60 min. 16 zł
     
Bilet grupowy
rozliczenie po przekroczeniu jednej godziny następuje minutowo
osoba/60 min. 10 zł
     
Karta Stałego Klienta 90 90 dni 195 zł
Karta Stałego Klienta 120 120 dni 315 zł

Karta stałego klienta dla przedszkoli, szkół, ośrodków młodzieżowych
(dzieci i młodzież ucząca się do lat 20 rocznikowo).

30 dni 380 zł

Karta stałego klienta dla stowarzyszeń, klubów sportowych oraz innych podmiotów
z wyjątkiem amatorskich grup zorganizowanych i osób fizycznych.

60 dni 500 zł
Gimnastyka w wodzie prowadzona przez instruktora MOSiR. 60 min. 10 zł
Odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie paska transpondera.   46 zł
Odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie numerka do szatni.   28 zł
Depozyt na czas pobytu.   2,50 zł
Korzystanie z saun – fińskiej i na podczerwień (za każdą rozpoczetą minutę).   0,40 zł
     
W czasie ferii zimowych, od poniedziałku do piątku do godz. 16:00,
bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży uczącej się do lat 20 rocznikowo, za okazaniem legitymacji szkolnej.
- 50%

 

Pływalnia przy ul. Sobolowej (obiekt sezonowy) | ul. Sobolowa 1

Pływalnia "Wodny Raj" (obiekt sezonowy) | ul. Wiernej Rzeki 2

 Pływalnia przy ul. Głowackiego (obiekt sezonowy) | ul. Głowackiego 10/12

Bilet od poniedziałku do piątku (jednorazowy 4 godzinny)    

normalny

  25 zł
dopłata za minutę do biletu normalnego po przekroczeniu czasu podstawowego   0,35 zł

ulgowy

  16 zł
dopłata za minutę do biletu ulgowego po przekroczeniu czasu podstawowego   0,30 zł

grupowy

 od osoby 15 zł
dopłata za minutę biletu grupowego po przekroczeniu czasu podstawowego  od osoby 0,30 zł
     
Bilet w soboty, niedziele i święta (jednorazowy 4 godzinny)    

normalny

  28 zł
dopłata za minutę do biletu normalnego po przekroczeniu czasu podstawowego   0,40 zł

ulgowy

  20 zł
dopłata za minutę do biletu ulgowego po przekroczeniu czasu podstawowego   0,30 zł

grupowy

 od osoby 16 zł 
dopłata za minutę do biletu grupowego po przekroczeniu czasu podstawowego  od osoby 0,30 zł
     
Bilet ulgowy jednorazowego wstępu dla dzieci i młodzieży obowiązujący w okresie wakacji letnich (4 godzinny) od poniedziałku do piątku    

do lat 15 rocznikowo

  9 zł

od lat 16 do 20 rocznikowo

  16 zł
dopłata za minutę do biletu dla dzieci i młodzieży obowiązującego w okresie wakacji letnich po przekroczeniu czasu podstawowego   0,15 zł
     
Karta Stałego Klienta 90 90 dni 195 zł
Karta Stałego Klienta 120 120 dni 315 zł

odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie paska transpondera

  46 zł

 

Lodowisko "Bombonierka" |ul. Stefanowskiego 28
Lodowisko "Retkinia" 
|ul. ks. Popiełuszki 13 b

Bilet normalny

60 min. 15 zł 

Bilet ulgowy

60 min. 11 zł

Bilet grupowy

osoba/60 min.  9 zł 

Karnet normalny (10 wstepów w sezonie)

 10 wstępów 130 zł

Karnet ulgowy (10 wstępów w sezonie)

 10 wstepów 90 zł

W czasie ferii zimowych, od poniedziałku do piątku, bilet ulgowy oraz wypożyczenie pary łyżew
(dotyczy dzieci i młodzieży uczącej się do lat 20 rocznikowo)

- 50%

Wypożyczenie pary łyżew.

60 min. 7 zł

Wypożyczenie pary łyżew dla grup zorganizowanych.

osoba/60 min. 3 zł

Ostrzenie pary łyżew.

  14 zł

Wypożyczenie urządzenia do nauki jazdy na łyżwach.

60 min. 7 zł

Szatnia/szafka ubraniowa.

60 min. 3 zł

Odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie numerka do szatni okryć zewnętrznych na Lodowisku „Bombonierka”.

  28 zł

Odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki na Lodowisku „Retkinia”.

  28 zł

 

Obiekt Sportowy "Małachowskiego"
ul. Małachowskiego 5/7/9

Boisko do sportów plażowych - osoby indywidualne (wynajem rekreacyjny)

za każde rozpoczęte 60 min. 13 zł 

Stół do tenisa stołowego w holu hali

60 min. 7 zł
Zniżka dla posiadaczy Miejskiej Karty Seniora   - 50%

Stół do tenisa stołowego w sali kondycyjnej

60 min. 13 zł
Zniżka dla posiadaczy Miejskiej Karty Seniora  

- 50%

Sauna 60 min. 50 zł

 

Obiekt Rekreacyjny "Stawy Jana"
ul. Rzgowska 247

Boisko do sportów plażowych - osoby indywidualne (wynajem rekreacyjny)

Za każde rozpoczete 60 min. 7 zł 

 

Wypożyczenie sprzętu
sportowo-rekreacyjnego

Rower wodny czteroosobowy

Za każde rozpoczęte 60 min. 20 zł 

Rower wodny dwuosobowy

Za każde rozpoczęte 60 min. 13 zł

Łódź

Za każde rozpoczęte 60 min. 13 zł

Kajak

Za każde rozpoczęte 60 min. 13 zł

Kanoe

Za każde rozpoczęte 60 min. 16 zł

 

Rolkowisko |ul. ks. Popiełuszki 13 b
Funkcjonuje po zakończeniu sezonu na lodowisku "Retkinia"

Bilet normalny jednorazowy

  5 zł 

Bilet ulgowy jednorazowy

  4 zł

Bilet grupowy

osoba  3 zł 

 

Bezpłatny wstęp przysługuje wszystkim dzieciom do lat 18 (rocznikowo) z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej.

 

 • Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej oraz studentom do lat 26 (rocznikowo), osobom niepełnosprawnym, emerytom i rencistom, posiadaczom Miejskiej Karty Seniora oraz Łódzkiej Karty "Bez Barier".
 • Do nabycia biletu ulgowego i karnetu ulgowego uprawniają:
  • ważna legitymacja szkolna, 
  • ważna legitymacja studencka,
  • ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej,
  • ważna legitymacja emeryta/rencisty,
  • Miejska Karta Seniora,
  • Łódzka Karta Bez Barier.
 • Do korzystania z grupowych biletów i wypożyczeń łyżew uprawnione są tylko grupy zorganizowane, liczące minimum 10 osób:
  • w ramach zajęć dla dzieci, młodzieży uczącej się oray studentów do lat 26 (rocznikowo),
  • w ramach klubów sportowych,
  • w ramach realizacji zadań własnych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi.
 • Opłaty określone w tabeli uwzględniają podatek VAT.
 • Opłata za bilet ulgowy dla uczniów oddziałów sportowych o profilu pływackim utworzonych w szkołach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź, w czasie trwania roku szkolnego (z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii zimowych, których termin dla szkół położonych na obszarze województwa łódzkiego określa Ministerstwo Edukacji Narodowej) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-10:00 zostaje obnizona o 50%.
 • Dzieci do lat 3 (rocznikowo) zwolnione są z opłat za korzystanie z obiektów za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

 

Łódzka Karta Dużej Rodziny

Ceny biletów dla posiadaczy Łódzkiej Karty Dużej rodziny:

Lodowisko "Bombonierka" | ul. Stefanowskiego 28
Lodowisko "Retkinia" | ul. ks. Popiełuszki 13 b

Bilet normalny - 50%
Bilet ulgowy  - 50%
Wypożyczenie pary łyżew  - 50%

 

Pływalnia „Wodny Raj” (obiekt całoroczny)
ul. Wiernej Rzeki 2

Bilet od poniedziałku do piątku do godz. 16:00  
 normalny  -50%
 ulgowy  -50%
    
Bilet od poniedziałku do piątku po godz. 16:00   
normalny  -50%
ulgowy  -50%
    
Bilet w soboty, niedziele i święta   
normalny  -50%
ulgowy  -50%

  

Pływalnia "Wodny Raj" (obiekt sezonowy) |ul. Wiernej Rzeki 2
Pływalnia przy ul. Głowackiego (obiekt sezonowy) |ul. Głowackiego 10/12
Pływalnia przy ul. Sobolowej (obiekt sezonowy) | ul. Sobolowa 1

Bilet od poniedziałku do piątku   
normalny   -50%
ulgowy   -50%
    
Bilet w soboty, niedziele i święta   
normalny   -50%
ulgowy   -50%

 

Sztuczne lodowiska przenośne

Bilet normalny  -50%
Bilet ulgowy  -50%
Wypożyczenie pary łyżew  -50%

 

Obiekty rekreacyjne

Wypożyczenie roweru wodnego czterosobowego  -50%
Wypożyczenie roweru wodnego dwuosobowego  -50%
Wypożyczenie łodzi  -50%
Wypożyczenie kajaka

 -50%

Wypożyczenie kanoe  -50%

 

 

 

 

 

 

 

Młodzi w Łodzi

Ceny biletów dla posiadaczy Karty Rabatowej "Młodzi w Łodzi":

Lodowisko "Bombonierka" | ul. Stefanowskiego 28
Lodowisko "Retkinia" | ul. ks. Popiełuszki 13 b

 • Bilet normalny: - 50%
 • Wypożyczenie pary łyżew: - 50%

Sztuczne lodowiska przenośne

 • Bilet normalny: - 50%
 • Wypożyczenie pary łyżew: - 50%

Warunkiem uzyskania zniżki jest okazanie Karty Rabatowej „Młodzi w Łodzi” przez jej posiadacza wraz z ważną legitymacją studencką.

 

Weterani

Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni za okazaniem ważnej  wraz z dowodem tożsamości legitymacji weterana oraz weterana poszkodowanego, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku "O weteranach działań poza granicami państwa" (Dz.U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726)

 

Karta Mieszkańca (Karta Łodzianina)

Ceny biletów dla posiadaczy Karty Mieszkańca:

Lodowisko "Bombonierka" | ul. Stefanowskiego 28
Lodowisko/Rolkowisko "Retkinia" | ul. ks. Popiełuszki 13 b

 • Bilet normalny: - 20%
 • Bilet ulgowy: - 20%

Pływalnia "Wodny Raj" | ul. Wiernej Rzeki 2 (obiekt całoroczny)

Pływalnia sezonowa "Wodny Raj" przy ul. Wiernej Rzeki 2
Pływalnia sezonowa przy ul. Sobolowej 1

Pływalnia sezonowa przy ul. Głowackiego 10/12

 • Bilet normalny: - 20%
 • Bilet ulgowy: - 20%

Obiekt rekreacyjny "Stawy Jana" | ul. Rzgowska 247
Obiekt rekreacyjny "Młynek" | ul. Śląska 168
Obiekt rekreacyjny "Arturówek" | ul. Skrzydlata 75

 • Wypożyczenie roweru wodnego czteroosobowego- 20%
 • Wypożyczenie roweru wodnego cdwuosobowego- 20%
 • Wypożyczenie łodzi- 20%
 • Wypożyczenie kajaka- 20%
 • Wypożyczenie kanoe - 20%

Hala Sportowa Wielofunkcyjna | ul. Skorupki 21
Hala Sportowa | ul. Małachowskiego 5

 • Stół do tenisa stołowego- 20%

 

Wszystkie powyższe ceny są zgodne z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 6820/VIII/21 z dnia 23 marca 2021 roku.