Kontakt

Kontakt

Adres: 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21

E-mail: sekretariat@mosir.lodz.pl

Telefon:+48 (42) 272 14 04


Dodatkowe informacje:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

Dyrektor - Łukasz Kucharski

Z-ca Dyrektora - Iwona Safjanowska

 

NIP: 727-27-58-393
Regon: 100855997

 

Numer konta MOSiR:
Bank Pekao S.A.
62 1240 1037 1111 0011 0909 1650